logo
Тарас Безпалий

Тарас Безпалий

Старший юрист, адвокат

27.V.2014

Кримінальне право

Яким чином буде визначатися готування до злочину і обіцянка надання неправомірної вигоди?

Беручи до уваги зміни, які будуть внесені до КК України, можна прийти до визначення того, що законодавець хоче віднести ст.ст. 368-3, 368-4, 369, 369-2 ККУ (в редакції проекту), до злочинів з усіченим складом.

Звернувшись до теорії кримінального права, ми бачимо, що злочини з усіченим складом - це різновид злочинів із формальним складом, тому вони також є закінченими з моменту вчинення самого діяння. Особливість їх полягає в тому, що момент закінчення злочину переноситься законодавцем на попередню стадію, тобто на стадію готування або замаху.

По суті, в усічених складах законодавець в Особливій частині КК передбачає відповідальність за замах, а іноді і за готування як за окремі самостійні закінчені злочини. До такої конструкції законодавець звертається  по відношенню найбільш небезпечних діянь з метою посилення боротьби з ними на ранніх стадіях.

Так, бандитизм (ст. 257 КК) є закінченим злочином з моменту організації озброєної банди для нападу на підприємства, установи або на окремих осіб; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК) - з моменту початку публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до здійснення навмисних дій вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України у порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Створення усічених складів дозволяє уникнути пом'якшення покарання за скоєний готування до злочину або замах на нього і дозволяє розглядати стадію готування як замах.

На нашу думку, обіцянка або пропозиція неправомірної вигоди не мають того рівня суспільної небезпеки, щоб визнаватися закінченим злочином, більше того таким, покарання за який аналогічне покаранню за отримання неправомірної вигоди. Крім того, в нинішньому законодавстві терміни «обіцянка » і «пропозиція» не є синонімами.

В даному випадку, обіцянка або пропозиція неправомірної вигоди може свідчити лише про наявність у порушника умислу, думки отримати неправомірну вигоду, що за своєю суттю не є складом злочину.

У разі якщо той, хто пропонує неправомірну вигоду, і той, кому її пропонують, приходять разом до певної домовленості про умови і способи її реалізації, тільки тоді такі дії можна розглядати як приготування до хабарництва. У той же час - довести або спростувати таку домовленість на практиці практично неможливо.

Як показує практика, при вчиненні злочину з усіченим складом винна особа, як правило, не зупиняється на стадії юридично закінченого злочину, не припиняє його, а виконує подальші діяння, що охоплюються цим же складом злочину, спрямованим на той же об'єкт, і завдає йому шкоди.

Посилання на статтю.

полоса